Velkomen til Langelandsstølen

Like aust for Heiane er Blink Hus Valvatne i ferd med å byggja ut Langelandsstølen – eit solrikt og triveleg bumiljø med attraktive bustadalternativ for folk i ulike aldrar og livsfasar.

Siste nytt: Kun 3 einebustadar att i det kanskje mest populære bustadfelt på Stord

Siste nytt: Kun 3 einebustadar att i det kanskje mest populære bustadfelt på Stord

Av 13 einebustadtomtar, 5 prosjekterte einebustadar og 8 prosjekterte tomannsbustaderar er det no kun 1 einebustadtomt og 3 einebustader igjen.

– Salget har gått over all forventning! Me hadde oppstart grunnarbeid ved årsskiftet 2017/2018 og to år seinare er da meste solgt og levert, smiler Bjørn Storebø audmjukt.

Les meir: Kun 3 einebustadar att i det kanskje mest populære bustadfelt på Stord.