Velkomen til Langelandsstølen

Like aust for Heiane er Blink Hus Valvatne i ferd med å byggja ut Langelandsstølen – eit solrikt og triveleg bumiljø med attraktive bustadalternativ for folk i ulike aldrar og livsfasar.

Midt i blinken

Midt i blinken

På Langelandsstølen har du handel, natur, skular og fritidsaktivitetar tett på. Midt i blinken for familiar som ønskjer enkel logistikk i kvardagen med meir tid til kvarandre og dei viktige tinga i livet.